• TOP > 
  • Member

Stuff
Prof. HASHIMOTO Masahito, PhD
Asst. Prof. HASHIGUCHI Shuhei, PhD
 
Master’s course
M2 SHICHIRO Naoki
TSUKIOKA Mako
TOMIOKA Sae
HATACHI Yoshimi
HAYASHI Serika
MATSUO Ayaka
YOSHIMURA Kai
M1 ICHIKI Heiji
KITAKOGA Haruka
KUROSAWA Kai
TAKAHASHI Kaho
CHOI Jeewon
 
Undergraduate course
B4 KATSURA Yoshiaki
SAKODA Haruka
NAGATSU Chiharu
NAKAHARA Seitatsu
HASHIZUME Souta
MAEDA Kango
MATSUDA Takahiro

 

  • メンバー写真
  • メンバー写真
  • メンバー写真
  • メンバー写真
  • メンバー写真
  • メンバー写真
  • メンバー写真
  • メンバー写真

Access

Address:

Department of Chemistry, Biotechnology, and Chemical Engineering, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, Korimoto 1-21-40, Kagoshima 890-0065, Japan

PAGE TOP