• TOP > 
  • Member

Stuff
Prof. HASHIMOTO Masahito, PhD
Asst. Prof. HASHIGUCHI Shuhei, PhD
 
Master’s course
M2 KANEKO Tatsuki
KUSUMOTO Ayuka
GOTO Kanji
NAKASHIMA Hanano
M1 SHICHIRO Naoki
TSUKIOKA Mako
TOMIOKA Sae
HATACHI Yoshimi
HAYASHI Serika
HORITA Ayane
MATSUO Ayaka
YOSHIMURA Kai
 
Undergraduate course
B4 ICHIKI Heiji
OHSUMI Yuka
KITAKOGA Haruka
KUROSAWA Kai
TAKAHASHI Kaho
CHOI Jeewon
MELISSA Khoo

 

  • メンバー写真
  • メンバー写真
  • メンバー写真
  • メンバー写真
  • メンバー写真
  • メンバー写真
  • メンバー写真
  • メンバー写真

Access

Address:

Department of Chemistry, Biotechnology, and Chemical Engineering, Graduate School of Science and Engineering, Kagoshima University, Korimoto 1-21-40, Kagoshima 890-0065, Japan

PAGE TOP